Cautare rapida

Confidentialitate

 

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

 

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, SOCIETATEA COMERCIALA AHL AUTOPARTS SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este emiterea facturilor de comercializare a produselor, colectarea creanţelor legate de acestea precum şi rezolvarea solicitărilor dumneavoastră în legătură cu activitatea desfăşurată si produsele comercializate de SC AHL AUTOPARTS SRL.

 Refuzul dvs. de a ne furniza aceste date determină imposibilitatea furnizarii de catre SC AHL AUTOPARTS SRL a serviciilor sau a bunurilor comercializate.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către SC AHL AUTOPARTS SRL şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: angajatii desemnati ai societatii, persoana vizata, parteneri contractuali ai SC AHL AUTOPARTS SRL sau societatilor bancare la care clienţii au deschise conturi şi pe care le-au comunicat către SC AHL AUTOPARTS SRL 

Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de SC AHL AUTOPARTS SRL ?

DA NU

 Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la SC AHL AUTOPARTS SRL din Cluj-Napoca. Str. Campina, nr. 62-64, jud. Cluj. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

 Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

______________________________________________________________________________

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

 Modalitatea de informare „verbal" se utilizează, în mod excepţional, în situaţia în care nu se poate realiza informarea în alte modalităţi (ex: informare prin intermediul convorbiri telefonice, dacă acestea sunt înregistrate).

Abonare newsletter

Am citit si sunt de acord cu Termeni si conditii ahlauto.ro